Funkcje łączeniowe klasopracowni

 • Nauczyciel -> wszystkie stanowiska uczniowskie(stanowiska 1-24) Nauczyciel mówi do wszystkich uczniów a uczniowie tylko słuchają.
 • Nauczyciel -> grupa 1 (stanowiska 1-12)
 • Nauczyciel -> grupa 2 (stanowiska 13-24)
 • Rozmowa nauczyciel <-> dowolne stanowisko ucznia (1-24)
 • Połączenie w pary konwersacyjne (para stanowisko 1 <-> stanowisko 2, 3<->4, 5<->6 itd.)
 • Połączenie dowolnego stanowiska -> wszystkich pozostałych stanowisk
 • Połączenie dowolnego stanowiska -> do grupy 1
 • Połączenie dowolnego stanowiska -> do grupy 2
 • Połączenie wybranego medium -> do wszystkich stanowisk
 • Połączenie wybranego medium -> do grupy 1
 • Połączenie wybranego medium -> do grupy 2
 • Połączenie dowolnej wypowiedzi lub konwersacji do wybranego medium nagrywającego.